تبلیغات
راه اندیشه - هنگامی که آب و آتش به می رسند ...
تاریخ : جمعه 2 تیر 1391 | 07:32 ب.ظ | نویسنده : بشیر بهرامی

این تصویر خود گویای عظمت و قدرت خداوند در آفرینش می باشد، که این گواه قدرت الهی بر همه چیز است و نیز یادآور عذاب الهی می باشد که همانا بزرگتر و واقعی تر است....

ایـن تصویـری دل انگیز از پایگـاه نـاسیونال ژئـوگرافیک از کنـار جزیره هـاوایی است ، نشان می دهد هنگامی که آب و آتش به هم نزدیک می شوند ، نه زیادی آب باعث خاموش شدن آتش می شود و نه حرارت آتش ، آب را بخار می کند. این حالت و به طوری عجیب در طول هزاران سال تعادل خود راحفظ کرده است.

خداوند در این باره می فرماید:

"سوگند به کتاب نوشته شده"

"در ورقی سر گشاده"

"و سوگند به بیت المعمور"

"و سوگند به سقف برافراشته"

"و سوگند به دریای آکنده و افروخته"

"که بی تردید عذاب پروردگار تو واقع شدنی است"

(سوره طور - آیه های 1 تا 7)  • دانلود فیلم