تبلیغات
راه اندیشه - جایگاهمان کجاست ؟
تاریخ : دوشنبه 5 تیر 1391 | 04:06 ب.ظ | نویسنده : بشیر بهرامی
بسم الله المستعان 

سلام الله علیکم 


1- خداوند از ما نخواهد پرسید پوست تان به چه رنگ بود؟ 

بلکه خواهد پرسید که چگونه انسانی بودید؟ 2-خداوند از ما نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتید؟ 

بلکه خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندید؟ 3- خداوند از ما نخواهد پرسید زیربنای خانه ی تان چندمتر بود؟ 

بلکه از ما خواهد پرسید به چند نفر در خانه ی تان خوش آمد گفتید؟ 4- خداوند از ما نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردیم؟ 

بلکه خواهد پرسید چگونه با همسایگانتان رفتار کردید؟ 


5- خداوند ازما نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتیم؟ 

بلکه خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودید؟ 6- خداوند ازما نخواهد پرسید میزان درآمد مان چقدر بود؟ 

بلکه خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودید؟ 7- خداوند ازما نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تان چه بود؟ 

بلکه خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودید وآن را به بهترین نحو انجام دادید؟ 8- خداوند ازما نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدید؟ 

بلکه خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندید؟ 9- خداوند از ما نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازید؟ 

بلکه با مهربانی مارا به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد. 10- خداوند از مانخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانمان نخواندیم؟ 

بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی ‌کردید؟ خدای رحمن از تقصیراتمان در گذر و لیاقت دیدارت را نصیبمان فرما،و فردوس أعلی را جایگاه مان قرار ده 

آمیـــــــــن 
نویسنده : نهـــاطبقه بندی: بخش مقالات مذهبی،

  • دانلود فیلم