تبلیغات
راه اندیشه - دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر بیاموزیم:
تاریخ : دوشنبه 4 دی 1391 | 02:45 ق.ظ | نویسنده : بشیر بهرامی

دروغ نگوییم، 


تهمت نزنیم، 


مؤدب باشیم، 


صادق باشیم، 


انتقاد پذیر باشیم، 


دیگران را آزار ندهیم، 


وجدان داشته باشیم، 


از کسی بت نسازیم، 


نظافت را رعایت کنیم، 


از قدرت سوء استفاده نکنیم، 


پشت سر کسی غیبت نکنیم، 


به عقاید همدیگر احترام بگذاریم، 


مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم، 


به قومیت و ملیت کسی توهین نکنیم، 


به ناموس دیگران چشم نداشته باشیم و 


در مورد دیگران قضاوت و پیش داوری نکنیم. 


طبقه بندی: بخش مقالات اجتماعی، بخش مقالات مذهبی،

  • دانلود فیلم