تبلیغات
راه اندیشه - دختر مسلمان و جوابش به تمسخر پسر انگلیسی
تاریخ : شنبه 30 دی 1391 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : بشیر بهرامی

روزی پسری انگلیسی، با تمسخر به دختری مسلمان می گوید:

چرا شما  دختران مسلمان نمی توانید با هر مردی دست بدهید؟

چرا مردها نمی توانند دست شما را لمس کنند؟

لابد مردانتان بی جنبه هستن و یا اینکه شما زن های مسلمان جنبه ندارید!

دختر مسلمان با آرامش گفت:

آیا هر کسی حق دارد با ملکه انگلستان دست بدهد و دست او را لمس کند؟!

پسر انگلیسی با عصبانیت گفت:

چه ربطی داره؟! ایشان ملکه هستند، مقامشان
بالاست و هرکسی نمیتواند با ایشان دست بدهد.

دختر مسلمان گفت:

خب ، ما  دختران مسلمان همه ملکه هستیم !!!
طبقه بندی: بخش مقالات مذهبی،

  • دانلود فیلم