تبلیغات
راه اندیشه - سخنان گرانبها از خلفای راشدین
تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1392 | 09:48 ق.ظ | نویسنده : بشیر بهرامی

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرموده است:

خداوند بزرگ،ده خصلت را روزی بنده خود گردانیده است که از آفات و بلایا نجاتش می دهدو در مقام مقربین و متقین قرارش می دهد.

1-راستی و صداقت با قلبی قانع.
2-صبر کامل و شکر دائم.
3-فقر دائم با زهد دائم.
4-فکر دائم با شکم گرسنه.
5-حزن دائم با خوف دائم.
6-جدیت و کوشش با بدنی متواضع.
7-مهربانی همیشگی با قلبی مهربان.
8-محبت دائم همراه حیا.
9-علم مفید با صبر دائم.
10-ایمان دائم با عقل ثابت.

حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند:

ده چیز،بدون ده چیز دیگر درست در نمی آید.
1-عقل بدون ورع و زهد.
2-فضل بدون علم .
3-رستگاری و کامیابی بدون خوف.
4-پادشاهی بدون دادگری.
5-اصل و نسب بدون علم وادب.
6-شادمانی بدون امنیت.
7-رفق و مدار بدون سخاوت.
8-فقر بدون قناعت.
9- مقام بدون تواضع.
10-جهاد بدون توفیق.

حضرت عثمان رضی الله فرمودند:

ضایع ترین چیزها ده چیزند.
1-عالمی که مورد سوال واقع نشود وکسی از او چیزی نپرسد.
2-علمی که به آن عمل نشود و مورد استفاده قرار نگیرد.
3-رای و نظر مصاب و درستی که مورد تائید وپذیرش واقع نشود
4-اسلحه ای که در هیچ شرایطی به کار نشود.
5-مسجدی که در آن نمازی خوانده نشود.
6-قرآنی که تلاوت نشود.
7-ثروتی که چیزی از آن در راه خداوند انفاق نشود.
8-اسبهایی که مورد استفاده سواری و بار کشیدن قرار نگیرند.
9-علم وتقوا وپرهیز کاری در دل کسی که دنیا را می خواهد.
10-عمر طولانی که صاحبش در مدت آن توشه راه آخرت را فراهم نکرده باشد.


حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمودند:
1-علم بهترین ثروت است.
2-ادب بهترین حرفه و شغل است .
3-تقوا بهترین توشه است.
4-عبادت بزرگترین سرمایه است.
5-عمل درست و صالح بهترین راهنما است.
6-حسن اخلاق بهترین دوست است .
7-صبر و تحمل بهترین مشاور است.
8-قناعت بهترین ثروت است.
9-توفیق بهترین حامی و یاور است.
10-مرگ بهترین مربی و تربیت دهنده است.
طبقه بندی: بخش مقالات مذهبی،

  • دانلود فیلم